show

ประติมากรรม (อังกฤษ: Sculpture) เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชิ้นงาน ผ่านการสร้างของประติมากร ประติมากรรมเป็นแขนง …

& & ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก เป็นคนแรกที่ขายสินค้าในหมวดนี้?..
เรารอคอยคนสำคัญเช่นคุณ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และเติบโตไปด้วยกัน หากคุณมีผลงานที่อยากจะลงขายในหมวดหมู่นี้ เราขอเชิญคุณเข้ามาเปิดร้านได้ฟรีที่นี่…