Slide toggle

ยินดีต้อนรับสู่ Crafts in Thailand

เราคือผู้ให้บริการเว็บ Marketplace สินค้างานฝีมือของคนไทย เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมงานฝีมือ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ของผู้มีใจรักในงานคร๊าฟ ได้เผยโฉมให้ผู้คนในประเทศไทยได้รู้จักมากขึ้น

หากคุณคือหนึงในผู้รักงานคร๊าฟ และกำลังมองหาพื้นที่สำหรับแสดงผลงาน และขายให้กับคนที่คู่ควร เราขอเชิญให้คุณมาเปิดร้าน และลงขายฟรี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
ผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘ท่าน’ และ Crafts.in.th ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า ‘เรา’ กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการ เป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก และการใช้งาน Crafts.in.th ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน หากเราตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครสมาชิกไม่เป็นความ จริง เราจะระงับการใช้งานของท่านผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เลยทันที และเมื่อกลับมาอีกครั้งถัดไป ท่านสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ (Login)ที่ท่านเคยสมัครไว้ได้ทุกเมื่อ

4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของเราทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของเราซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ crafts.in.th

6. เรา ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา

7. ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ของเราโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด

8. ท่าน จะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้สมัครยินยอมให้เราตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก เราตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางเรา มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของท่านได้

10. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วท่านจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเรา จากทาง e-mail และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่เราเห็นสมควรทั้งนี้
ทางเราได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทางเราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.ทางเราได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Taxpayer Identification Number) เป็นต้น
2.เมื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เรา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
3. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเรา จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4. เรา ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ส่งสินค้า ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเราเท่านั้น
2. เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่เราได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเรา เป็นต้น เราจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเรา

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเราก็ได้
และท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเราได้ทุกเมื่อ และลบข้อมูลสาธารณะออกทั้งหมด เพียงท่านแจ้งความประสงค์กับเรา โดยท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับเราได้ที่ subport@crafts.in.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เราจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของเราต่อบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่ท่านละเลยที่จะ Logout ออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เราส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://crafts.in.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เราจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเราต่อไป หากระบบคุ๊กกี้ของเราทำให้ท่านไม่สบายใจ ท่านสามารถลบออกได้ตลอดเวลา  [delete_cookies text=”คลิ๊กที่นี่เพื่อลบคุ๊กกี้”]

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรา อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และกฏหมายการบังคับใช้ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเรา
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราได้ที่นี่.

show